pišite nam     kazalo strani
Vodotehnik d.o.o.        
Vrbje 80
3310 Žalec
tel.: (03) 713 36 90
fax.: (03) 713 36 92
Email: info@vodotehnik.si

Nadzemni hidrant INOX

  • lastni proizvod
  • uporabljajo se za oskrbovanje z vodo ob požaru ali ob pomanjkanju pitne vode
  • izdelan je v skladu s standardom SIST EN 14384:2005
  • glava in ventil hidranta sta izdelana iz nodularne litine EN-GJS-400-7
  • vsi deli ki niso odporni na rjavenje so Epoxi prašno barvani
  • hidrant je narejen tako da se odpira navzdol kar omogoča da pri zaprtem hidrantu iz njega izteče vsa voda
  • glava je na cev hidranta spojena s prirobnico kar omogoča poljubno nastavitev po smeri
  • pri lomni izvedbi je hidrant deljen na sredini povezovalne cevi z lomnimi prirobnicami
  • pri lomu hidranta ostane zapiralo ventila na mestu tako da ne prihaja do iztekanja vode.
Nadzemni hidrant
Glava hidranta
Spodnji del hidranta

 
Meni