pišite nam     kazalo strani
Vodotehnik d.o.o.        
Vrbje 80
3310 Žalec
tel.: (03) 713 36 90
fax.: (03) 713 36 92
Email: info@vodotehnik.si

Nudimo


Lastna mehanizacija, prevozna sredstva ter usposobljeni kadri nam omogočajo veliko prilagodljivost pri izvajanju zunanjih vodovodov in kanalizacijskih sistemov. Izvajamo tudi tehnično in časovno zahtevnejše projekte in to na osnovi lastnega znanja in razvoja izdelkov saj smo med drugim pomemben proizvajalec vodovodnih armatur in kanalizacijskih sklopov. Sledimo naši viziji, da čim več naših produktov z našo gradbeno in montažno operativo tudi projektno umestimo v okolje in po želji izvedemo dela na ključ.


Gradbena dela

  • strojni izkop zemljine
  • zasip izkopanega materiala
  • nalaganje, odvoz in dovoz materiala
Gradbena dela Gradbena dela


Montažna dela vodovod

  • dobava in vgradnja vodovodnih cevi
  • dobava in vgradnja črpališč, vodohramov, razbremenilnikov, filterskih naprav, vodomernih jaškov...
Montaža hidranta Montaža vozlišča


Montažna dela fekalna in meteorna kanalizacija

  • dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi
  • dobava in vgradnja čistilnih naprav, črpališč, revizijskih jaškov, hišnih priključkov, kanalskih pokrovov in rešetk...
Izgradnja kanalizacije Saniranje kan. jaška

 

 

 

 

 

 

 

 
Meni