pišite nam     kazalo strani
Vodotehnik d.o.o.        
Vrbje 80
3310 Žalec
tel.: (03) 713 36 90
fax.: (03) 713 36 92
Email: info@vodotehnik.si

Predstavitev podjetja


Začetki segajo v leto 1989 ko se g. Maks Kač kot samostojni podjetnik prične ukvarjati z proizvodnjo armatur. V letu 1997 se ustanovi podjetje VODOTEHNIK KM d.o.o. s sedežem na naslovu Cesta ob železnici 1 v Žalcu. V letu 2003 se podjetje razširi na lokacijo Vrbje 80 kjer se uredijo  skladiščni in proizvodni prostori.
Z letom 2010 vodenje podjetja, v katerem je zaposleno 30 ljudi, prevzame g. Matija Jager. V svoje delo  po potrebi vključujemo zunanje strokovne sodelavce in podjetja.

Nadaljne smeri razvoja vidimo v obladovanju kompletnih projektov na področju vodooskrbe in kanalizacije, od razvoja izdelkov, proizvodnje kakor tudi kompletno izvedbo projekta. Prepričani smo da lahko samo na ta način omogočimo našim naročnikom cenovno ugodno, tehnično kakovostno in strokovno uspešno izpeljan projekt.

Vodotehnik Žalec Vodotehnik Vrbje

Osnovna dejavnost je proizvodnja armatur, fazonskih kosov ter jaškov za vodovodne in kanalizacijske sisteme. Med lastne proizvode kateri so plod našega razvoja prištevamo:
  • proizvodnja zasunov v sodelovanju z švicarsko - nemškim podjetjem VonRoll
  • kanalizacijski jaški v sodelovanju z nemškim podjetjem Maincor
  • vodomerni jaški različnih tipov
  • nadzemni hidranti
  • vodovodne armature (zobata spojka, navrtni zasuni, teleskopski zračnik, MDK)
  • ...

Poleg proizvodne dejavnosti vršimo tudi prodajo vodovodnega in kanalizacijskega materiala. Ukvarjamo pa se tudi z gradbeno montažno dejavnostjo. Podjetje vseskozi veliko vlaga v razvoj izdelkov in storitev ter v povezavi s podjetji iste usmeritve tako v Sloveniji kot v tujini.  Vso naročeno blago vam lahko dostavimo z lastnimi prevoznimi sredstvi po vsej Sloveniji.

Transport Transport Transport


Razpolagamo s preko 4.800m2 notranjih pokritih površin in 8.000m2 zunanjih površin za skladiščenje vodovodnega in kanalizacijskega materiala.

Skladiščni prostor Skladiščni prostor Skladiščni prostor