pišite nam     kazalo strani
Vodotehnik d.o.o.        
Vrbje 80
3310 Žalec
tel.: (03) 713 36 90
fax.: (03) 713 36 92
Email: info@vodotehnik.si

Reference


Komunalna infrastruktura v naselju Brezovec Ljubljana

 • fekalna kanalizacija DN 200, 300 v dolžini 2,2km
 • fekalna kanalizacija DN 500, 600 v dolžini 2,6km
 • čistilna naprava 500 PE
 • tri fekalna črpališča Ø1400
 • izgradnja vodovoda DN 100 v kompletu s hišnimi priključki ter vodomernimi jaški
 • izgradnja ceste s pločnikom
 • izgradnja N.N. elektrike
 • izgradnja javne razsvetljave
 • izgradnja telekomunikacijskega omrežja z jaški


Komunalna infrastruktura v naselju Trnovlje pri Celju

 • izgradnja vodovoda DN 200
 • izgradnja plinovoda DN 225


Nizke gradnje - vodovod

 • izgradnja cevovoda DN 400 na trasi Vojnik -Arclin
 • izgradnja cevovoda DN 400 v Žalcu
 • izgradnja cevovoda DN 400 na trasi AC Vrba - Peračica
AC Vrba - Peračica AC Vrba - Peračica AC Vrba - Peračica
 •  izgradnja cevovoda DN 400 na trasi AC Maribor - Lenart
 •  izgradnja cevovoda DN 400 Bavarski dvor
Bavarski dvor Bavarski dvor Bavarski dvor
 • izgradnja cevovoda DN 300 v Pragerskem
 • izgradnja cevovoda DN 200 v kraju Čeplje
 • izgradnja cevovoda DN 200 na trasi PC Arnovski gozd
 • rekonstrukcija vodovoda DN 200, 150, 100 za objekt Klinični center Ljubljana
 • sanacija hidrantnega omrežja v Žalcu
 • ...


Nizke gradnje - kanalizacija

 • izgradnja kanalizacije DN 250 v Vrbju
 • izgradnja kanalizacije DN 200 v Kapli
 • ...


Sanacije LTŽ pokrovov

 • Trubarjeva ulica v Celju
 • Mariborska cesta Celje
 • Žalec

 

 

Montaža jaškov TOTAL

Sistem TOTAL Sistem TOTAL Sistem TOTAL

 
Meni